Tagasiside

Märksõnadega luuakse seosed Riigikogu dokumentide vahel. Märksõnaotsingu abil saate otsida Riigikogu menetlusse võetud riigisiseste õigusaktide eelnõusid alates 2. aprillist 2007 ning Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid ja dokumente alates 2012. aastast. Märksõnastamisel kasutatakse Euroopa Liidu märksõnastikku Eurovoc. Märksõnade järel sulgudes olev number näitab märksõnaga seotud dokumentide arvu.

Vaata täpsemalt

Dokumentide otsimiseks on võimalik kasutada hierarhilist või alfabeetilist otsingut.

Hierarhilise otsingu puhul kuvatakse valdkondade loend ja märksõnade omavahelised seosed. Valige valdkond ja liikuge laiemalt mõistelt kitsamale, vajutades noolega tähistatud lingile.

Alfabeetilise otsingu abil saate märksõna otsida algustähe, sõna alguse või sõnaosa järgi.

Märksõnade all on märksõnastiku kasutamist hõlbustavad seosed ja selgitused, mis täpsustavad märksõna tähendust või kasutusvaldkonda. Märke „asendab“ järel on märksõnaga lähedase tähendusega terminid ning märge „seotud“ näitab assotsiatiivsuhet märksõnadega, mis paiknevad mujal sõnastikus.

Otsingu tulemusena saadud dokumente on võimalik sorteerida.

Eelnõude ja dokumentide juures kuvatakse märksõnad linkidena, mis avavad märksõnaga seotud dokumentide loetelu.

Hierahiline otsing

Valdkonnad

Üles

Alfabeetiline otsing

Alfabeetiline otsing
a
Tühista

Otsingu tulemused:

Märksõnad Hierarhiline kuuluvus

kasuta:
Õigus / rahvusvaheline õigus